Polityka prywatności
Azure Community Mentoring Program 2020


  1. Program pod nazwą “Azure Community Mentoring Program 2020” zwany dalej Programem organizowany jest przez członków społeczności Microsoft Azure User Group Poland.
  2. Dostęp do danych osobowych uczestników i mentorów Programu mają jego organizatorzy tj. Emil Wasilewski, Łukasz Kałużny, Marek Grabarz, Michał Smereczyński, Tomasz Wiśniewski, Kamil Bączyk, Martyna Matyjek, Olena Stukanova.
  3. Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych uczestników w ramach Programu.
  4. Jeśli chcesz usunąć lub zmodyfikować dane skontaktuj się poprzez adres e-mail kontakt@azurecommunity.pl
  5. Dane przetwarzamy i przechowujemy na platformie Github, platformie Microsoft Azure, platformie Microsoft Office 365 oraz MailerLite
  6. Do analityki na stronie programu używamy Google Tag Manager (Google Analytics) oraz Facebook Pixel.
  7. Dane osobowe uczestników nie wybranych do Programu zostaną usunięte w ciągu 30 dni po rozpoczęcie programu.
  8. Dane osobowe uczestników wybranych do Programu zostaną usunięte w ciągu 30 dni po zakończeniu programu lub po 30 dniach od rezygnacji z uczestnictwa.